Nazwa Typ Data Operacja
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu Senior + element menu 2024-02-14 08:28:30 UTWORZENIE
Ogłoszenie o naborze Kierownik Klubu Senior 2024 plik 2024-02-14 08:25:29 UTWORZENIE
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej element menu 2024-02-12 12:22:01 UTWORZENIE
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej plik 2024-02-12 12:21:23 UTWORZENIE
Informacja o wolnym stanowisku- Specjalista pracy z rodziną element menu 2024-02-08 12:32:39 UTWORZENIE
Informacja o wolnym stanowisku- Specjalista pracy z rodziną plik 2024-02-08 12:31:47 UTWORZENIE
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Referent w Sekcji Realizacji Świadczeń Działu Pomocy Środowiskowej element menu 2024-02-07 13:53:25 UTWORZENIE
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Referent w Sekcji Realizacji Świadczeń Działu Pomocy Środowiskowej plik 2024-02-07 13:51:24 UTWORZENIE
Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych od października do grudnia 2023r. dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie miasta Kalisza element menu 2024-02-05 12:03:33 MODYFIKACJA
Kursy zawodowe dla osób pochodzenia Ukraińskiego element menu 2024-02-05 12:03:05 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi „Kurs języka polskiego dla cudzoziemców pochodzenia ukraińskiego” element menu 2024-02-05 12:02:23 MODYFIKACJA
Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi z terenu miasta Kalisza w 2023r element menu 2024-02-05 11:59:20 MODYFIKACJA
Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych od stycznia do września 2023r. dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie miasta Kalisza element menu 2024-02-05 11:33:16 MODYFIKACJA
Świadczenie SUO w 2023r. dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza element menu 2024-02-05 11:32:50 MODYFIKACJA
POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU w 2023r. element menu 2024-02-05 11:32:17 MODYFIKACJA