☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 04.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza –przewodnika za jedną godzinę jej świadczenia nie może być wyższa niż 2 % przeciętnego wynagrodzenia.
Podstawą dofinansowania zadania ze środków PFRON jest umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu działającym z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza a osobą niepełnosprawną.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wytworzył:
Anna Skowrońska
Udostępnił:
Gołębiowski Emilian
(2015-02-16 11:40:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Gołębiowski Emilian
(2021-03-31 14:30:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1130247