☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kaliszu

Poniedziałek 17.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu uprzejmie informuje, że na podstawie opublikowanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw z dnia 6 maja 2021 roku)

§ 14. Do dnia 5 czerwca 2021 r. ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Do tego dnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu nie będzie przyznawał dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych.

 

 

 

 

 

 

loga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że Miasto Kalisz pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizuję Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej “Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020, którego celem jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które mogą skorzystać w swoim miejscu zamieszkania z pomocy w formie:
1. usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu podstawowych codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie konktaktów z otoczeniem;
 - usługi opiekuńcze realizują wykwalifikowane opiekunki Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;
2. specjalistycznych usług opiekuńczych, mających na celu wsparcie edukacyjno- terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (m.in. przez terapeutów, pedagogów, psychologów, rehabilitantów) Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści, Dom Zakonny.
Pozyskane środki finansowe w kwocie 266 384,64 zł pozwolą objąć opieką dodatkowo około 70 osób w ramach usług opiekuńczych i 15 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.Zainteresowane osoby niepełnosprawne, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4 pod nr telefonu 62/757 45 10 lub z pracownikiem socjalnym wg miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Emilian Gołębiowski
(2015-01-27 11:24:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Emilian Gołębiowski
(2021-05-07 14:30:40)

 
liczba odwiedzin: 1089387

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X