Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu Senior + element menu 2024-02-14 08:28:30 UTWORZENIE
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej element menu 2024-02-12 12:22:01 UTWORZENIE
Informacja o wolnym stanowisku- Specjalista pracy z rodziną element menu 2024-02-08 12:32:39 UTWORZENIE
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Referent w Sekcji Realizacji Świadczeń Działu Pomocy Środowiskowej element menu 2024-02-07 13:53:25 UTWORZENIE
Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych od października do grudnia 2023r. dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie miasta Kalisza element menu 2024-02-05 12:03:33 MODYFIKACJA
Kursy zawodowe dla osób pochodzenia Ukraińskiego element menu 2024-02-05 12:03:05 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi „Kurs języka polskiego dla cudzoziemców pochodzenia ukraińskiego” element menu 2024-02-05 12:02:23 MODYFIKACJA
Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi z terenu miasta Kalisza w 2023r element menu 2024-02-05 11:59:20 MODYFIKACJA
Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych od stycznia do września 2023r. dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie miasta Kalisza element menu 2024-02-05 11:33:16 MODYFIKACJA
Świadczenie SUO w 2023r. dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza element menu 2024-02-05 11:32:50 MODYFIKACJA
POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU w 2023r. element menu 2024-02-05 11:32:17 MODYFIKACJA
Rok 2023 element menu 2024-02-05 11:31:35 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 93/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2023 r. element menu 2024-02-05 11:28:36 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 33/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu na realizację w 2023 roku zadań z zakresu pomocy społecznej element menu 2024-02-05 11:27:49 MODYFIKACJA
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 22/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru ofert oraz ustalenia wysokości dotacji w roku 2023 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomoc żywnościowa dla osób i rodzin tego potrzebujących oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców. element menu 2024-02-05 11:26:25 MODYFIKACJA