☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

Piątek 03.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu (mops.kalisz.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 385405
2 Konkurs ofert 130307
3 Zapytania ofertowe 125600
4 Usługi społeczne 86859
5 Zamówienia publiczne 58904
6 Ogłoszenia - aktualności 45506
7 Praca MOPS 31784
8 2014 31154
9 Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 12498
10 Kierownictwo 12172
11 Wnioski 10595
12 Godziny urzędowania 9227
13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu jako realizator projektu pn.:"Równi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na terapię rodzin 8888
14 Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 7678
15 ZAMÓWIENIA - KONKURSY 5766
16 Dział Pomocy Środowiskowej 5369
17 Dział Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej 5069
18 Redakcja Biuletynu 5049
19 Instrukcja korzystania z BIP 5045
20 Plany postępowań o udzielenie zamówień 4773
21 Dostęp do Informacji Publicznej 4735
22 Kolejność i czas załatwiania spraw 4535
23 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 4280
24 Praca 4148
25 Regulamin organizacyjny 3997
26 Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu 3719
27 Statut 3518
28 Ustawy regulujące działalność Ośrodka 3451
29 Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Kalisza na lata 2008-2015 3375
30 Podstawa prawna działalności 3328
31 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Być albo nie być na rynku pracy 2748
32 Konkursy 2476
33 Zamówienia 2441
34 Formy pomocy dostępne dla osób niepełnosprawnych 2413
35 Polityka Prywatności 2388
36 Domy pomocy społecznej 2329
37 Struktura własnościowa i majątek 2215
38 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2137
39 Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 2087
40 Pilotażowy Program "Aktywny Samorząd" 1939
41 Sukcesywna dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2019r 1892
42 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 1875
43 Zapytania ofertowe 1849
44 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku 1696
45 Pracownik socjalny 1596
46 WYKAZ SPRAW ZAŁATWIANYCH W OŚRODKU 1543
47 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 1523
48 Wnioski Aktywny Samorząd 1441
49 Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu pn."Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza" 1434
50 Rok 2013 1433
 
liczba odwiedzin: 385405