☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu (mops.kalisz.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 383774
2 Konkurs ofert 129222
3 Zapytania ofertowe 124240
4 Usługi społeczne 85415
5 Zamówienia publiczne 58370
6 Ogłoszenia - aktualności 45210
7 2014 31132
8 Praca 30968
9 Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 12309
10 Kierownictwo 12076
11 Wnioski 10272
12 Godziny urzędowania 9159
13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu jako realizator projektu pn.:"Równi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na terapię rodzin 8864
14 Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 7586
15 ZAMÓWIENIA - KONKURSY 5354
16 Dział Pomocy Środowiskowej 5287
17 Redakcja Biuletynu 5004
18 Dział Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej 5000
19 Instrukcja korzystania z BIP 4973
20 Dostęp do Informacji Publicznej 4678
21 Kolejność i czas załatwiania spraw 4437
22 Plany postępowań o udzielenie zamówień 4373
23 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 4240
24 Praca 4073
25 Regulamin organizacyjny 3926
26 Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu 3673
27 Statut 3468
28 Ustawy regulujące działalność Ośrodka 3398
29 Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Kalisza na lata 2008-2015 3350
30 Podstawa prawna działalności 3277
31 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Być albo nie być na rynku pracy 2692
32 Konkursy 2429
33 Zamówienia 2398
34 Formy pomocy dostępne dla osób niepełnosprawnych 2365
35 Polityka Prywatności 2344
36 Domy pomocy społecznej 2269
37 Struktura własnościowa i majątek 2168
38 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2057
39 Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 1973
40 Pilotażowy Program "Aktywny Samorząd" 1917
41 Sukcesywna dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2019r 1860
42 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 1817
43 Zapytania ofertowe 1803
44 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku 1675
45 Pracownik socjalny 1549
46 WYKAZ SPRAW ZAŁATWIANYCH W OŚRODKU 1505
47 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 1471
48 Wnioski Aktywny Samorząd 1416
49 Rok 2013 1412
50 Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu pn."Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza" 1410
 
liczba odwiedzin: 383774