☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 04.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PROJEKT KATALIZATOR TWOJEJ KARIERY

 

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON), której fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), realizuje obecnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) projekt „Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, jako trwały proces zmian mechanizmu funkcjonowania poprzez kompleksowe wsparcie motywujące do działania również po zakończeniu projektu”.

 

Projekt jest realizowany do 31 marca 2022 roku i jest bezpłatny.

Celem działań jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.

 

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych, które:
- są mieszkańcami jednego z 6 województw: Wielkopolskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego,
-
posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- są osobami pozostającymi bez zatrudnienia,
- nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

 

Uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie w postaci:

- wsparcia zatrudnienia,

- staży zawodowych,

- bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych,

- pomocy doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.
Konsultacje realizowane są również w formie zdalnej.

 

Deklaracja zgłoszeniowa online: http://fazon.pl/ lub pod adresem mailowym: poznan@fazon.pl lub pod numerem telefonu +22 620 32 02 (ilość miejsc ograniczona).

 

 

 

 

loga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że Miasto Kalisz pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizuję Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej “Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020, którego celem jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które mogą skorzystać w swoim miejscu zamieszkania z pomocy w formie:
1. usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu podstawowych codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie konktaktów z otoczeniem;
 - usługi opiekuńcze realizują wykwalifikowane opiekunki Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;
2. specjalistycznych usług opiekuńczych, mających na celu wsparcie edukacyjno- terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (m.in. przez terapeutów, pedagogów, psychologów, rehabilitantów) Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści, Dom Zakonny.
Pozyskane środki finansowe w kwocie 266 384,64 zł pozwolą objąć opieką dodatkowo około 70 osób w ramach usług opiekuńczych i 15 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.Zainteresowane osoby niepełnosprawne, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4 pod nr telefonu 62/757 45 10 lub z pracownikiem socjalnym wg miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gołębiowski Emilian
(2008-01-07 08:50:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Gołębiowski Emilian
(2015-02-16 10:58:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1130247