☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

Wtorek 27.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu (mops.kalisz.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 392236
2 Konkurs ofert 132233
3 Zapytania ofertowe 129227
4 Usługi społeczne 90406
5 Zamówienia publiczne 61342
6 Ogłoszenia - aktualności 46645
7 Praca MOPS 35680
8 2014 31248
9 Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 13286
10 Kierownictwo 12600
11 Wnioski 12051
12 Godziny urzędowania 9538
13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu jako realizator projektu pn.:"Równi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na terapię rodzin 9013
14 Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 8087
15 ZAMÓWIENIA - KONKURSY 7754
16 Plany postępowań o udzielenie zamówień 6779
17 Dział Pomocy Środowiskowej 5812
18 Instrukcja korzystania z BIP 5330
19 Dział Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej 5314
20 Redakcja Biuletynu 5261
21 Dostęp do Informacji Publicznej 4948
22 Kolejność i czas załatwiania spraw 4876
23 Praca 4486
24 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 4462
25 Regulamin organizacyjny 4309
26 Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu 3972
27 Statut 3731
28 Ustawy regulujące działalność Ośrodka 3675
29 Podstawa prawna działalności 3543
30 Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Kalisza na lata 2008-2015 3475
31 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Być albo nie być na rynku pracy 2954
32 Konkursy 2682
33 Formy pomocy dostępne dla osób niepełnosprawnych 2654
34 Zamówienia 2649
35 Domy pomocy społecznej 2575
36 Polityka Prywatności 2574
37 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2516
38 Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 2418
39 Struktura własnościowa i majątek 2414
40 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 2156
41 Zapytania ofertowe 2102
42 Pilotażowy Program "Aktywny Samorząd" 2036
43 Sukcesywna dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2019r 2006
44 Pracownik socjalny 1815
45 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku 1788
46 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 1721
47 WYKAZ SPRAW ZAŁATWIANYCH W OŚRODKU 1713
48 OGŁOSZENIA 1568
49 Wnioski Aktywny Samorząd 1559
50 Przewóz Osób Niepełnosprawnych 1539
 
liczba odwiedzin: 392236