Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Zarządzenie Nr 22/202 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie wyboru ofert oraz ustalenia wysokości dotacji w roku 2023 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomoc żywnościowa dla osób i rodzin tego potrzebujących oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców. element menu 2024-02-05 11:24:03 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 22/202 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie wyboru ofert oraz ustalenia wysokości dotacji w roku 2023 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomoc żywnościowa dla osób i rodzin tego potrzebujących oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców. element menu 2024-02-05 11:23:08 MODYFIKACJA
KOMUNIKAT w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Kalisza w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w postaci zadań pn. zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomoc żywnościowa dla osób i rodzin tego potrzebujących, pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców. element menu 2024-02-05 11:22:17 MODYFIKACJA
Rok 2023 element menu 2024-02-05 11:21:02 UTWORZENIE
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w tym dostarczenie urządzeń do realizacji usług element menu 2024-02-05 11:13:14 MODYFIKACJA
Przygotowanie oraz dostawa posiłków dla uczestników pobytu dziennego i całodobowego w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu element menu 2024-02-05 11:11:21 MODYFIKACJA
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "SUKCESYWNA DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU W 2023r." element menu 2024-02-05 11:05:53 MODYFIKACJA
Protokół z otwarcia ofert - "SUKCESYWNA DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU W 2023r." element menu 2024-02-05 11:03:35 MODYFIKACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE - "SUKCESYWNA DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU W 2023r." element menu 2024-02-05 11:00:12 MODYFIKACJA
Rok 2023 element menu 2024-02-05 10:59:07 UTWORZENIE
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca prawny element menu 2024-01-31 08:56:53 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Radca prawny element menu 2024-01-31 08:56:10 MODYFIKACJA
nformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym element menu 2024-01-31 08:55:12 MODYFIKACJA
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Sekcji Realizacji Świadczeń Działu Pomocy Środowiskowej element menu 2024-01-31 08:54:24 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym element menu 2024-01-31 08:53:44 MODYFIKACJA