Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym dokument HTML 2024-01-30 13:15:58 MODYFIKACJA
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym element menu 2024-01-30 13:15:58 MODYFIKACJA
Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta dokument HTML 2024-01-30 13:14:01 MODYFIKACJA
Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta element menu 2024-01-30 13:14:01 MODYFIKACJA
Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta dokument HTML 2024-01-30 13:12:51 UTWORZENIE
Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta element menu 2024-01-30 13:12:51 MODYFIKACJA
Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta element menu 2024-01-30 13:09:21 UTWORZENIE
Protokół z przeprowadzonej kontroli w dniach od 13.11.2023 r. do 15.11.2023 r. z prawidłowości realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn: pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców element menu 2024-01-30 10:07:08 UTWORZENIE
Protokół z przeprowadzonej kontroli w dniach od 28.11.2022 r. do 30.11.2022 r. z prawidłowości realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn: pomoc żywnościowa dla osób i rodzin tego potrzebujących element menu 2024-01-30 10:05:36 UTWORZENIE
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 62/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Kalisza w obszarze pomocy społecznej element menu 2024-01-30 09:47:11 UTWORZENIE
KOMUNIKAT - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Kalisza w obszarze pomocy społecznej element menu 2024-01-30 09:42:19 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 44/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej element menu 2024-01-30 09:39:09 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 62/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Kalisza w obszarze pomocy społecznej element menu 2024-01-30 09:37:21 UTWORZENIE
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 wersja 1 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu element menu 2024-01-26 14:13:06 UTWORZENIE
Ogłoszenie o wyniku postępowania element menu 2024-01-25 13:39:56 UTWORZENIE